Via het Outreach-programma delen professionals van Westerse centra hun kennis met collega’s in arme landen. Want hier geneest 75%, daar minder dan 10%. Kinderoncoloog Gertjan Kaspers vertelt in deze video hoe het werkt.  

Zo werkt het

Kennisdelen met arme landen

World Child Cancer NL wil niet alleen in Nederland, maar ook in arme landen zorgen dat kinderen met kanker eerder en beter geholpen kunnen worden. Dat zullen we doen door het mogelijk te maken dat kennis en kunde kan worden gedeeld met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in armere landen. Met als doel de genezingskans in deze landen te verhogen. 

De ervaring leert dat een formele, langdurige en professionele samenwerking met ziekenhuizen in ontwikkelingslanden de beste resultaten oplevert. De partner-ziekenhuizen hebben ook een rol als opleidingsinstituut, zodat veel jonge collega’s profiteren van de samenwerking. Zij geven zelf aan wat de prioriteiten zijn voor verbetering. Op basis daarvan stellen we gezamenlijk het programma op. Via onderzoek houden we de vooruitgang in de gaten en passen we zo nodig het programma aan.

Hoe werkt het?
Het programma dat wij mogelijk maken, geaccordeerd door de Stichting KinderOncologie Nederland (SKION), bestaat uit:

  • opleiden van kinderartsen, verpleegkundigen en andere professionals in de kinderoncologie,

  • ontwikkelen van protocollen en richtlijnen voor de behandeling van kinderkanker, afgestemd op de behoefte van de partner (op maat gemaakt),

  • advies en begeleiden op afstand via e-mail en videoconference,

  • voorlichting aan families van kinderen met kanker,

  • implementatie van kankerregistratie ten behoeve van onderzoek en monitoring,

  • wetenschappelijk onderzoek.
     

Ook voordelen voor Nederlandse patiënten
De opgedane ervaring en kennis komt ook ten goede aan Nederlandse patiënten, artsen en onderzoekers. Zo krijgen Nederlandse onderzoekers toegang tot tumormateriaal van patiënten met zeldzame aandoeningen voor laboratoriumonderzoek, leren Nederlandse collega’s tijdens werkbezoeken veel over het werken in bijzondere omstandigheden en verkrijgen we kennis over de werking van geneesmiddelen bij Nederlandse kinderen met een andere etnische achtergrond.

Tot slot kan ook gezamenlijk klinisch onderzoek resultaten opleveren die ook voor de Nederlandse patiënten relevant zijn.

Nu en in de toekomst
Op dit moment werkt World Child Cancer NL samen met partner-ziekenhuizen in Kenia, Malawi, Indonesië en Kosovo. Het streven is om de komende jaren het aantal twinning partners uit te breiden, om voor duizenden kinderen met kanker reëel hoop op genezing te bieden.

Ervaringen met soortgelijke programma’s, bijvoorbeeld van het VUmc (Amsterdam) en het St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis, USA), tonen aan dat deze manier van werken buitengewoon succesvol is. Bij het partner-ziekenhuis in Kenia verdriedubbelde de overlevingskans voor bepaalde soorten kanker, van minder dan 10% in 2009 naar 30% nu. Een eenvoudig voorlichtingsprogramma voor ouders van kinderen met kanker in Indonesië had een soortgelijk effect, een stijging van 15 naar 30% overleving.