3%20jochies_edited.jpg
Project Ziektekostenverzekering in Kenia

Achtergrond
Slechts weinig regeringen in ontwikkelingslanden hebben ervoor gekozen om een algemene ziektekostenverzekering (Universal Health Coverage - UHC) in te voeren. Ook in Kenia is er geen sprake van UHC. Implementatie van UHC zou echter de toegang tot medische zorg, de gezondheid en de productiviteit van de bevolking in ontwikkelingslanden sterk kunnen verbeteren.

Uitdagingen
De overlevingskans van kinderkanker bedraagt in rijke landen ongeveer 75%, terwijl deze in de meeste ontwikkelingslanden, waaronder Kenia, minder dan 10% is. De belangrijkste reden voor dit grote verschil in overleving is dat families de kankerbehandeling van hun kinderen voortijdig staken. Veelal belet armoede en beperkte toegang tot ziektekostenverzekering hen de dure kankerbehandeling af te ronden. Inzicht in het effect dat een ziektekostenverzekering op de overleving van kinderen met kanker in ontwikkelingslanden heeft, ontbreekt. Deze kennis is belangrijk om regeringsleiders en beleidsmakers te overtuigen van het nut en de noodzaak van UHC.

Feiten & cijfers

  • Dit onderzoek exploreert de impact van het actief faciliteren van een ziektekostenverzekering op de behandelingsresultaten van kinderen met kanker in ons partnerziekenhuis in Kenia, het Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. 

  • Alle kinderen die tussen 2010 en 2016 gediagnosticeerd werden met kanker zijn geїncludeerd in deze studie.

  • Projectleider in Eldoret, Kenia is dr. Festus Njuguna (kinderarts).

  • Projectleiders vanuit het Prinses Máxima Centrum in Nederland zijn prof. Gertjan Kaspers (kinderoncoloog) en dr. Saskia Mostert (arts-onderzoeker).

  • Het project wordt uitgevoerd door de Keniaanse onderzoeker Sandra Langat in samenwerking met drie Nederlandse studenten Geneeskunde.

Activiteiten

  • Het onderzoek vergelijkt de behandelingsresultaten van verzekerde en onverzekerde kinderen met kanker. 

  • In totaal zijn de medische dossiers van 761 kinderen met kanker bestudeerd. 

  • Bij het stellen van de diagnose was 37% van de kinderen verzekerd en 63% onverzekerd. Van al deze onverzekerde kinderen werd 62% alsnog actief geholpen bij het verkrijgen van ziektekostenverzekering.

  • Verzekerde kinderen bleken vervolgens minder vaak de behandeling voortijdig te staken. De overlevingskans van kinderen die actief geholpen waren bij het verkrijgen van ziektekostenverzekering is 41%, tegenover slechts 11% kans op overleving van  onverzekerde kinderen.

Impact

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het actief faciliteren van ziektekostenverzekering in belangrijke mate bijdraagt aan verbeterde behandelingsresultaten en overlevingskansen van kinderen met kanker. Deze bevindingen onderstrepen het nut en de noodzaak van UHC in ontwikkelingslanden.