WCC-025-Aniek-Uittenboogaard-bij-kinderz
Vincristine-project Kenia

 

Achtergrond

Vincristine is een type chemotherapie dat vaak wordt gebruikt bij kinderen met kanker. Het is betaalbaar, goed te verkrijgen en effectief, waardoor het ook in ontwikkelingslanden als Kenia veel gebruikt wordt (1). Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met kanker die behandeld worden in niet-westerse landen, zoals Kenia, veel minder vaak overleven dan kinderen in westerse landen (2, 3). Dit heeft vele oorzaken, zoals het niet starten of afronden van de behandeling. Een andere mogelijke oorzaak is dat kinderen met een donkere huidskleur vincristine sneller afbreken dan westerse kinderen. De invloed van etniciteit op de afbraak van geneesmiddelen in het algemeen is een bekend fenomeen. Donkere kinderen lijken minder bijwerkingen van vincristine te ervaren dan westerse, witte kinderen (4-8). Dat lijkt positief, maar hierdoor is vincristine ook mogelijk minder effectief bij deze groep kinderen, omdat er een lagere blootstelling van de kankercellen aan vincristine is. (1). Het doel van het vincristine-project in Kenia is het bepalen van de optimale dosis vincristine bij Keniaanse kinderen met kanker. Dit doen we door meerdere keren tijdens de behandeling te meten hoe hoog de concentratie vincristine in het bloed is. Daarbij kijken we telkens ook of er sprake is van bijwerkingen. Indien die er niet zijn en de concentraties vincristine zijn te laag, dan kan de dosis verhoogd worden, waardoor wij de optimale dosis van vincristine willen vaststellen en zo de genezingskansen van Keniaanse kinderen met kanker willen vergroten.

 

Uitdagingen
 • De concentratie vincristine in het bloed op een betrouwbare wijze meten. Een dergelijk laboratorium is in Kenia op dit moment nog niet beschikbaar.

 • Op dit moment bestaat er nog geen behandelrichtlijn specifiek voor Keniaanse kinderen met kanker die worden behandeld met vincristine.

 • Het ontwikkelen van een behandeling op maat:  vaststellen wat de juiste dosis vincristine voor elk kind is, passend bij zijn/haar genetische achtergrond.

 • Door armoede kunnen families de behandeling niet afmaken.

 • Kinderen wonen vaak ver weg van het ziekenhuis waar zij behandeld worden.

 

Feiten & cijfers
 • De huidige genezingskans van kinderen met kanker in Kenia is maximaal 30%, terwijl dat in Nederland 75% is.

 • Bijna alle kinderen met kanker komen in aanmerking voor deze studie, doordat het merendeel vincristine krijgt als onderdeel van hun behandeling.

 • De kinderen die in het vincristine-project onderzocht zullen worden, worden allemaal behandeld in het Moi Teaching en Referral Hospital in Eldoret, Kenia.

 • In 2021 gaan we starten met het onderzoeken van de eerste kinderen met kanker.

 • Projectleider in Eldoret, Kenia is dr. Festus Njuguna (kinderarts).

 • Projectleider vanuit het Prinses Máxima Centrum in Nederland is prof. Gertjan Kaspers (kinderoncoloog).

 • Het project zal worden uitgevoerd door drs. Aniek Uittenboogaard (arts-onderzoeker), onder directe supervisie van drs. Mirjam van de Velde (postdoc).

 

Activiteiten
 • Het includeren van Keniaanse kinderen met kanker in onze studie.

 • Meten van de vincristine-concentratie in het bloed.

 • Vaststellen van de aanwezigheid van bijwerkingen.

 • Aan de hand hiervan de vincristine-dosering optimaliseren.

 • Het bijhouden van het al dan niet optreden van ‘events’, zoals het niet in remissie komen, het krijgen van een recidief of het overlijden van de patiënt.

 

Impact

Het doel van dit onderzoek is het verminderen van sterfte aan kinderkanker in Kenia door de optimale dosis vincristine toe te passen. Deze informatie kan overal waar kinderen met een donkere huidskleur behandeld worden, worden gebruikt. Zo willen wij het gat dichten tussen de overlevingskansen van een kind met kanker daar en hier.

Daarnaast is dit ook voor kinderen met kanker in Nederland nuttig: mogelijk krijgen zij ook te weinig of juist te veel vincristine. Zo willen wij onder- en overbehandeling in kaart brengen en daardoor in de toekomst voorkomen.

 

Literatuurlijst

1. Skiles JL, Chiang C, Li CH, Martin S, Smith EL, Olbara G, et al. CYP3A5 genotype and its impact on vincristine pharmacokinetics and development of neuropathy in Kenyan children with cancer. LID - 10.1002/pbc.26854 [doi]. Pediatr Blood Cancer. 2018;65(3):e26854.

2. Jemal A, Thomas A, Murray T, Thun M. Cancer statistics, 2002. CA Cancer J Clin. 2002;52(1):23-47.

3. Pollock BH, DeBaun MR, Camitta BM, Shuster JJ, Ravindranath Y, Pullen DJ, et al. Racial differences in the survival of childhood B-precursor acute lymphoblastic leukemia: a Pediatric Oncology Group Study. J Clin Oncol. 2000;18(4):813-23.

4. van de Velde ME, Kaspers GL, Abbink FCH, Wilhelm AJ, Ket JCF, van den Berg MH. Vincristine-induced peripheral neuropathy in children with cancer: A systematic review. Crit Rev Oncol Hematol. 2017;114:114-30.

5. Anghelescu DL, Faughnan LG, Jeha S, Relling MV, Hinds PS, Sandlund JT, et al. Neuropathic pain during treatment for childhood acute lymphoblastic leukemia. Pediatric Blood and Cancer. 2011;57(7):1147-53.

6. Diouf B, Crews KR, Lew G, Pei D, Cheng C, Bao J, et al. Association of an inherited genetic variant with vincristine-related peripheral neuropathy in children with acute lymphoblastic leukemia. JAMA - Journal of the American Medical Association. 2015;313(8):815-23.

7. Kishi S, Cheng C, French D, Pei D, Das S, Cook EH, et al. Ancestry and pharmacogenetics of antileukemic drug toxicity. Blood. 2007;109(10):4151-7.

8. Renbarger JL, McCammack KC, Rouse CE, Hall SD. Effect of race on vincristine-associated neurotoxicity in pediatric acute lymphoblastic leukemia patients. Pediatr Blood Cancer. 2008;50(4):769-71.