WCC-016-indonesie-bellenblaas-600px-75%2
Project ziektekostenverzekering in Indonesië

 

Achtergrond

De Verenigde Naties (VN), de Wereld Gezondheidsraad (WHO) en meer dan 500 gezondheidszorgorganisaties hebben regeringen in ontwikkelingslanden opgeroepen om een algemene ziektekostenverzekering (Universal Health Coverage - UHC) te implementeren. Invoering van UHC zal de toegang tot medische zorg en hiermee de gezondheid en productiviteit van hun bevolking kunnen verbeteren. Tot op heden hebben echter slechts een paar landen gehoor gegeven aan deze internationale oproep.

 

Uitdagingen

Indonesië is een van de weinige ontwikkelingslanden die vanaf 2014 gestart zijn met een zeer ambitieus plan om UHC in te voeren voor de 254 miljoen inwoners. Doel van de Indonesische regering is medische zorg voor alle Indonesiërs toegankelijk en betaalbaar te maken. De belangrijkste reden voor het falen van kinderkanker behandelingen in Indonesië is het voortijdig stoppen van de dure therapie, met name onder de arme bevolking.

Feiten & cijfers

  • Jaarlijks worden 170-180 kinderen met kanker gediagnosticeerd in ons partnerziekenhuis in Indonesië, het Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta.

  • Doel van dit onderzoek is de impact van het implementeren van UHC door de Indonesische regering op de overlevingskansen van kinderen met kanker inzichtelijk te maken.

  • Projectleider in Yogyakarta, Indonesië is dr. Mei Neni Sitaresmi (kinderarts).

  • Projectleiders vanuit het Prinses Máxima Centrum in Nederland zijn prof. Gertjan Kaspers (kinderoncoloog) en dr. Saskia Mostert (arts-onderzoeker).

  • Het project is uitgevoerd door de Indonesische onderzoeker Braghmandita Widya Indraswari in samenwerking met twee Nederlandse studenten Geneeskunde.

Activiteiten

  • Het onderzoek vergelijkt de behandelingsresultaten van kinderen met kanker voor en na de introductie van UHC.

  • In totaal zijn de dossiers van 1040 kinderen met kanker bestudeerd.

  • Na introductie van UHC zien we dat het aantal verzekerde kinderen toegenomen is van 38% naar 82%. 

  • Tevens blijkt dat het aantal kinderen dat voortijdig de behandeling stopt afneemt en dat de overlevingskansen significant toenemen na introductie van UHC, vooral onder de arme patiënten.

Impact

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat invoering van UHC door de Indonesische regering in belangrijke mate bijdraagt aan verbeterde behandelingsresultaten en overlevingskansen van kinderen met kanker. Dit is veelbelovend nieuws. Het is een inspirerende stap voorwaarts in het streven naar een wereld waarin elk kind met kanker toegang heeft tot medische zorg en een kans op overleving.