WCC-016-indonesië-2-teamleden-voor-de-k
Supportive care project Indonesië

In samenwerking met en op verzoek van onze collega’s in Indonesië, voeren we dit project uit om de supportive care van kinderen met kanker te verbeteren. Supportive care is ondersteunende zorg om de bijwerkingen en complicaties van de kankerbehandeling op te vangen. Zoals de behandeling van infecties, misselijkheid, pijn en voedingsondersteuning. Hoe beter de supportive care, hoe beter kinderen de behandeling kunnen doorstaan en dat komt hun genezingskans ten goede. Bovendien leidt goede ondersteunende zorg tot een betere kwaliteit van leven. Veel kinderen met kanker in arme landen overlijden eenvoudigweg door complicaties van de behandeling en daarmee dus door tekortschietende ondersteunende zorg. Hier is enorme winst te behalen.

In het Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta wordt reeds met groot succes gewerkt met een oudervoorlichtingsprogramma, er worden medicatiedagboekjes gebruikt en er worden supportbijeenkomsten gehouden voor ouders. Het doel van dit nieuwe supportive care project is om de kwaliteit van leven van jonge kankerpatiënten en hun families te verbeteren. De aandacht zal onder andere gaan naar het verstrekken van preventieve antibiotica om de kans op infecties en hiermee de kans op overlijden te verminderen. Kanker en de benodigde agressieve, maar potentieel curatieve behandeling kan tot complicaties en bijwerkingen leiden. Een van de meest belangrijke complicaties zijn infecties. In ontwikkelingslanden verlopen deze infecties bij kinderen met kanker vaker fataal. Het aanbieden van preventieve antibiotica kan helpen om de overlevingskans te verbeteren. Ook zal het nieuwe project aandacht besteden aan palliatieve zorg en het regelmatig meten en vastleggen van lichamelijke en psychische symptomen en de kwaliteit van leven van kinderen met kanker. Arts-onderzoeker Saskia Mostert en kinderoncoloog Gertjan Kaspers begeleiden het project vanuit Nederland, lokale begeleiders zijn prof. Sri Mulatsih en de promovenda Alexandra Widita Pangarso.