Supportive care voor kinderen met kanker

In samenwerking met en op verzoek van onze collega’s in Indonesië en Afrika zijn in de afgelopen maanden enkele projecten opgezet om de supportive care van kinderen met kanker te verbeteren. Supportive care is ondersteunende zorg om de bijwerkingen en complicaties van de kankerbehandeling op te vangen. Zoals de behandeling van infecties, misselijkheid, pijn en voedingsondersteuning. Hoe beter de supportive care, hoe beter kinderen de behandeling kunnen doorstaan en dat komt hun genezingskans ten goede. Bovendien leidt goede ondersteunende zorg tot een betere kwaliteit van leven. Veel kinderen met kanker in arme landen overlijden eenvoudigweg door complicaties van de behandeling en daarmee dus door tekortschietende ondersteunende zorg. Hier is enorme winst te halen, daarom zijn we de afgelopen tijd in verschillende Afrikaanse landen en in Indonesië met supportive care projecten gestart.

Supportive care project Indonesië
In het Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta wordt reeds met groot succes gewerkt met een oudervoorlichtingsprogramma, er worden medicatiedagboekjes gebruikt en er worden supportbijeenkomsten gehouden voor ouders. Het ziekenhuis treft nu voorbereidingen voor een nieuw supportive care project. Het doel is om de kwaliteit van leven van jonge kankerpatiënten en hun families te verbeteren. De aandacht zal onder andere gaan naar het verstrekken van preventieve antibiotica om de kans op infecties en hiermee de kans op overlijden te verminderen. Kanker en de benodigde agressieve, maar potentieel curatieve behandeling kan tot complicaties en bijwerkingen leiden. Een van de meest belangrijke complicaties zijn infecties. In ontwikkelingslanden verlopen deze infecties bij kinderen met kanker vaker fataal. Het aanbieden van preventieve antibiotica kan helpen om de overlevingskans te verbeteren. Ook zal het nieuwe project aandacht besteden aan palliatieve zorg en het regelmatig meten en vastleggen van lichamelijke en psychische symptomen en de kwaliteit van leven van kinderen met kanker. Arts-onderzoeker Saskia Mostert en kinderoncoloog Gertjan Kaspers begeleiden het project vanuit Nederland, lokale begeleiders zijn prof. Sri Mulatsih en en de promovendus Alexandra Widita Pangarso.

Supportive care in Afrikaanse landen

SUCCOUR staat voor ‘Supportive Care for Children with Cancer in Africa’ en heeft als doel om de ondersteunende zorg voor kinderen met kanker in Afrika te verbeteren. Momenteel participeren ziekenhuizen in Kenia (Eldoret), Zimbabwe, Kameroen en Ghana in het project, met het ziekenhuis in Blantyre, Malawi als kernziekenhuis. Het project wordt geleid door Dr George Chagaluka (Malawi), verpleegkundige Glenn Mbah (Kameroen) en Dr. Trijn Israels (Prinses Máxima Centrum).

Basis


In maart 2020 wordt de eerste ‘nulmeting’ in deze ziekenhuizen afgerond. Gekeken is naar de huidige ondersteunende zorg, met speciale aandacht voor voedingsondersteuning, koorts tijdens behandeling, het afmaken van de behandeling en sterfte tijdens de behandeling. Gegevens van in totaal ruim 200 patiënten zijn verzameld. Deze gegevens zullen helpen om prioriteiten te stellen bij het bepalen van interventies en het evalueren van het effect daarvan. Hiermee is de basis gelegd voor gerichte supportive care in de deelnemende ziekenhuizen en landen.   

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

World Child Cancer NL heeft de ANBI-status. Bankgegevens: IBAN NL23FVLB0226795012

© 2017-2020 World Child Cancer NL & Prinses Máxima Centrum · Utrecht · The Netherlands  ·  Disclaimer