Keniaanse kinderen maken behandeling af dankzij voorlichting

 

Dankzij een speciaal oudervoorlichtingsprogramma in ons partnerziekenhuis MTRH in Kenia, is daar het percentage kinderen met kanker dat voortijdig stopt met de behandeling drastisch gedaald van 54% naar nog maar 2%. Dit blijkt uit onderzoek van twee Keniaanse promovendi, kinderarts Gilbert Olbara en microbioloog Sandra Langat. Gezamenlijk met experts van onze Westerse partners zetten zij het voorlichtingsprogramma op in het Moi Teaching and Referral Hospital in Kenia, een van onze Outreach twinning partners.

Maar liefst 54% van de kinderen met kanker in het Keniaanse Moi Teaching and Referral Hospital maakte hun behandeling niet af. Dat voortijdig afbreken van de benodigde therapie was de belangrijkste reden voor het falen van de behandeling. De ouders begrepen het nut en de noodzaak van het afmaken van de veelal dure therapie niet. Ze werden onvoldoende geïnformeerd door de medische staf dat als ze de behandeling tussentijds stopzetten de kanker onvoldoende bestreden was en hun kinderen alsnog zouden komen te overlijden.

Voorlichting
Met twee Keniaanse collega’s, kinderarts Gilbert Olbara en microbioloog Sandra Langat, zijn we vervolgens gestart met een voorlichtingsprogramma voor ouders. Zij werden begeleid door kinderoncoloog Gertjan Kaspers en arts-onderzoeker Saskia Mostert. Elke week worden alle ouders van kinderen met kanker uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst in het ziekenhuis bij te wonen waarin zij een video bekijken waarin uitleg wordt gegeven wat kanker is, waaruit de behandeling bestaat, de mogelijke bijwerkingen en waarom het zo ontzettend belangrijk is dat de kinderen hun therapie afronden. Na afloop van de video kunnen de ouders vragen stellen aan Gilbert en Sandra. Tevens krijgen de ouders een informatieboekje en DVD mee naar huis met dezelfde informatie. Daarnaast organiseren Gilbert en Sandra elke twee weken een oudersupport-bijeenkomst waar ouders onder begeleiding van een psycholoog samenkomen en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

Resultaten

De voorlopige resultaten zijn opmerkelijk goed: inmiddels hebben ouders van ruim 200 kinderen al deelgenomen aan het voorlichtingsprogramma en van deze kinderen is slechts 2% drop-out! Dit biedt hoop. Niet alleen voor de kinderen in dit Keniaanse ziekenhuis, maar middels presentaties op internationale congressen en publicaties in medisch wetenschappelijke tijdschriften zal het belang van goede oudervoorlichting onder de aandacht worden gebracht van veel meer kinderoncologische teams in ontwikkelingslanden. Uiteindelijk zal dit ertoe leiden dat steeds meer kinderen wereldwijd de kans krijgen om te genezen van kanker.