Achtergrond

Het Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre is een belangrijk ziekenhuis in Malawi voor de behandeling van kinderen met kanker. In het ziekenhuis worden ongeveer 30% van de jaarlijks verwachte 1.000 kinderen met kanker in het land gediagnosticeerd. Het betreft vooral Burkitt lymfoom, een snelgroeiende tumor die veel voorkomt in landen met malaria. Het ziekenhuis biedt gratis medische zorg en ontvangt overheidssubsidie. Deze is echter ontoereikend voor alle kosten. Daarom moeten families vaak zelf (een deel van) de kosten dragen. Aangezien Malawi een van de armste landen ter wereld is, betekent dit grote problemen voor families met een kind met kanker om de behandeling af te maken, als deze kosten niet op een andere wijze gedekt worden.

 

Feiten & cijfers
 • De verwachting is dat er in Malawi jaarlijks 1.000 nieuwe patiënten kanker krijgen.

 • Bij zo’n 280 kinderen wordt jaarlijks in het ziekenhuis in Blantyre kanker gediagnosticeerd. 

 • De samenwerking met dit ziekenhuis is gestart in 2005.

 • Dr. George Chagaluka, kinderoncoloog, is het hoofd van de afdeling kinderoncologie in het Queen Elizabeth Central Hospital. Het Malawi-team van het Máxima bestaat uit: kinderoncologen Annelies Mavinkurve en Auke Beishuizen, psycholoog Esther van den Bergh en patholoog Ronald de Krijger.

Uitdagingen
 • Er is slechts 1 kinderoncoloog in Malawi.

 • Tekort aan goed opgeleide verpleegkundigen en tekort aan middelen voor verpleegkundigen in dienst van de overheid.

 • De ondersteunende afdelingen voor de kindergeneeskunde, zoals pathologie, chirurgie, medische beeldvorming en palliatieve zorg zijn overbelast.  

 • Patiënten komen vaak laat naar het ziekenhuis, waardoor de dan gevorderde ziekte lastiger te behandelen en genezen is.

 • Langetermijn-follow-up van patiënten is een uitdaging door afwezigheid van adressen, slechte wegen en gebrek aan middelen. 

 • Hoog percentage patiënten dat de behandeling niet afmaakt, o.a. door praktische problemen vanwege lang verblijf in het ziekenhuis. 

 • Beperkte kennis van symptomen en de mogelijkheden om kinderkanker te genezen, zowel bij zorgprofessionals als leken.

Belangrijkste activiteiten
 • Zorgen dat meer patiënten toegang hebben tot diagnose en behandeling.

 • Samen ontwikkelen en implementeren van aangepaste behandelrichtlijnen en daarmee het verbeteren van genezingskansen voor vooral veelvoorkomende en goed behandelbare vormen van kanker. 

 • Opleiden en begeleiden van zorgprofessionals.

 • Verbeteren van de infrastructuur zodat de kwaliteit van zorg en behandeling gewaarborgd is. 

 • Verbeteren van follow-up van patiënten om langetermijnuitkomst van behandeling te weten.

 • Ondersteunen van families om voortijdig afbreken van de behandeling te voorkomen.

​Resultaten
 • Training van medewerkers kinderoncologie door middel van continue begeleiding en mogelijkheden om regionale en internationale congressen en symposia te bezoeken.

 • Verpleegkundigen op de kinderoncologische afdeling voorzien van middelen.

 • Aanschaf van essentiële diagnostische apparatuur.

 • Ondersteuning van families door medicijnenverstrekking, financiële ondersteuning van transport en verblijfskosten.

Impact
 • Toename van aantal gediagnosticeerde patiënten met kinderkanker.

 • Verbeterde genezingskans van 25% naar rond de 50% voor bepaalde typen kinderkanker.

 • Vermindering van het voortijdig staken van de behandeling van sommige tumoren van 30% naar 5-10%.