Via het Outreach-programma delen professionals van onze Westerse partners hun kennis  met collega’s in arme landen. Want: hier geneest 75%, daar minder dan 10%. In deze film zien we wat het programma betekent voor patiënten in Kenia.

Achtergrond

Kenia ligt in Oost-Afrika en heeft ongeveer 50 miljoen inwoners, waarvan 40% onder de armoedegrens leeft. In Kenia wonen ongeveer 20 miljoen kinderen die jonger zijn dan 15 jaar. Ons partnerziekenhuis daar is het Moi Teaching and Referral Hospital (MTRH) in Eldoret, de vierde stad van Kenia. Het ziekenhuis heeft een regionale functie voor het westelijk deel van Kenia, waar zo’n 20 miljoen mensen wonen. MTRH is een academisch ziekenhuis waar jaarlijks zo’n 200 kinderen de diagnose kanker krijgen. Het is een publiek ziekenhuis dat door de overheid wordt gefinancierd. Echter, dat is onvoldoende om de zorgkosten van alle patiënten te kunnen dragen. Slechts 20% van de kinderen met kanker kan terugvallen op een zorgverzekering.

 

Feiten & cijfers
 • De schatting is dat jaarlijks 1200 kinderen kanker krijgen in de regio die MTRH bestrijkt.

 • Maar bij slechts 100 kinderen ( <10%) wordt de diagnose daadwerkelijk gesteld. 

 • Huidige genezingskans: 30%.

 • Start samenwerking 2006.

 • Projectleider MTRH is Festus Njuguna, kinderarts en in opleiding tot kinderoncoloog. Met steun van World Child Cancer NL leidt kinderoncoloog Gertjan Kaspers van het Prinses Máxima Centrum de samenwerking. Daarnaast maken kinderoncoloog Valerie de Haas, kinderarts Erica Brivio, arts-onderzoeker Jesse Lemmen, pedagogisch medewerkers Karin van Gils, Sanne Timmerman en Tirza Schuerhoff, verpleegkundig specialisten Rinske Meesters en Jeantine de Heus, kinderoncologie-verpleegkundige Lisa Zwiers en laboratorium analist Anja de Jong onderdeel uit van het team.

 

Uitdagingen
 • Gebrek aan gekwalificeerd personeel.

 • Groot percentage kinderen met kanker wordt niet gediagnosticeerd.

 • Vertraagde diagnostiek en start van de behandeling.

 • Ouders zijn onvoldoende geïnformeerd over de ziekte en de behandeling.

 • Weinig bewustzijn en kennis over kinderkanker bij zorgprofessionals en algemeen publiek.

 • Hoog percentage kinderen dat de kankerbehandeling voortijdig stopzet: 54%.

 • Armoede.

 • Lange reisafstand tot ziekenhuis.

 • Laag percentage mensen met zorgverzekering.

Belangrijkste activiteiten
 • Ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte behandelprotocollen.

 • Opzetten dataregistratie

 • Voorlichtingsprogramma voor ouders

 • Supportive meetings voor ouders

 • Opleiden en trainen van zorgprofessionals d.m.v. uitwisselingsprogramma.

 • Opleiden en trainen van zorgprofessionals d.m.v. workshops.

 • Onderzoek om lokale vraagstukken in kaart te brengen en adequate maatregelen te kunnen nemen.

 • Opleiden en trainen van laboratoriumpersoneel en ontwikkelen van standaard procedures voor diverse diagnostische testen. 

 • Bespreken van patiënten en advies en begeleiding van Keniaanse artsen via teleconference en e-mail.

​Resultaten
 • Toegenomen kennis over kinderkanker bij medisch personeel van het MTRH.

 • Verbeterde data-verzameling t.b.v. onderzoek en registratie.

 • Implementatie en gebruik van op maat gemaakt behandelprotocollen.

 • Toegenomen bewustzijn over kinderkanker bij zorgprofessionals in de regio. 

 • Publicatie van diverse papers in internationale wetenschappelijke tijdschriften. 

 • Voor enkele ziektebeelden inmiddels betere kans op genezing (bv. Wilms tumoren, ALL), maar nog niet in de buurt van de genezingspercentages in Nederland. 

Impact
 • Verbetering kans op genezing van 20% naar 30%.

 • Afname van het aantal kinderen dat voortijdig de behandeling stopzet van 54% naar 2%.

 • Eén afgerond en twee lopende PhD-programma’s (promotietrajecten).

Meer lezen over de resultaten van ons werk tot nu toe? Klik hier​.