Jaarverslag 2019:
van zorg en onderzoek tot oudervoorlichting


Via de twinning programma’s werken we in Kenia, Kosovo, Indonesië en Malawi aan het verbeteren van de genezingskans voor kinderen met kanker. We zorgen dat kennis en kunde kunnen worden gedeeld over allerlei onderwerpen: van medische zorg, supportive care en medisch pedagogische zorg tot onderzoek, oudervoorlichting en het belang van Universal Health Coverage. Hieronder volgt een greep uit de activiteiten in 2019. Wil u meer weten? Lees dan ons volledige jaarverslag.

WCC 018 cover jaarverslag 2019.png
Kenia: nieuwe procedure en oudervoorlichting

Senior analist Anne Loonen van VUmc/Amsterdam UMC bezocht begin 2019 het partnerziekenhuis in Kenia. Het doel was om samen met Keniaanse collega’s van het hematologielab een nieuwe officiële procedure (Standard Operating Procedure) voor de beoordeling van bloed- en beenmerg-preparaten te implementeren. Deze nieuwe procedure zorgt voor snellere uitslagen van onderzoeken, zodat eerder met de behandeling kan worden begonnen. Een snelle start van de behandeling is bij kinderen met kanker essentieel voor een grotere kans op genezing. Het oudervoorlichtingsprogramma dat in 2019 in Kenia is opgezet, blijkt bijzonder succesvol.
Meer hierover: zie nieuwsbrief nummer 2 van juli 2020.

WCC-016-kenia-voorlichting-kenia-600px-7
Kosovo: uitwisseling en trainingen

 

In 2019 is een stevige basis gelegd voor het programma met het partnerziekenhuis in Kosovo. Een multidisciplinair team bezocht in het voorjaar het ziekenhuis om met hun collega’s uit te wisselen over hun vragen en behoeften. Ook werden contacten gelegd met het Kosovaarse Ministerie van Gezondheid. In het najaar verzorgden Nederlandse professionals trainingen voor artsen, verpleegkundigen en de enige psycholoog die op dit moment werkzaam is in het partnerziekenhuis.

WCC-016-kosovo-2-vplkundigen-geven-les-K
Indonesië: UHC, short course en trainingen

In Indonesië werd belangrijk onderzoek gedaan naar de invoering van Universal Health Coverage, een ziektekostenverzekering waarmee ook arme mensen toegang tot zorg krijgen en deze kunnen betalen; zie ook het nieuwsartikel hierover. Daarnaast verzorgden kinderoncologisch verpleegkundigen in juli een short course. Het team gaf les aan ruim 40 Indonesische verpleegkundigen die zich bezighouden met de behandeling en verzorging van kinderen met kanker. Onderwerpen waren onder andere veilige voorbereiding en toediening van chemotherapie, oncologische basisrichtlijnen, family centered care, supportive care, neutropenie, bijwerkingen van chemotherapie en palliatieve zorg. Ook Indonesische verpleegkundigen die in de oncologische zorg voor volwassenen werken, sloten aan bij enkele onderdelen van de short course. In het najaar werden trainingen verzorgd over diverse onderwerpen voor Indonesische specialisten en verpleegkundigen.

WCC-016-indonesië-2-teamleden-voor-de-k
Malawi: short courses, work visits en supportive care

In Malawi werden zowel short courses verzorgd als long-term work visits. Tijdens de korte bezoeken werden trainingen gegeven door een team van kinderoncologen, een onderzoeker, patholoog, psycholoog en arts-assistent. Ook werden bijeenkomsten verzorgd voor meer dan 20 lokale gezondheidszorgmedewerkers uit de eerste lijn zodat zij nog beter en eerder diagnoses kunnen stellen. Dit is heel belangrijk omdat kinderkanker nog vaak gemist wordt of te laat wordt vastgesteld. De long-term aanwezigheid was gericht op het structureel verbeteren van behandelingen door langere tijd dagelijks aanwezig te zijn. Tijdens dit langere werkbezoek werd ook een start gemaakt met een programma om de supportive care structureel te verbeteren.

WCC-016-malawi-trijn-annelies-en-kids-60