Disclaimer
Rechten

Hoewel aan de website van World Child Cancer-NL de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. World Child Cancer-NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website. Wel stelt World Child Cancer-NL het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan via het contactformulier aan ons melden?


Links naar derden

Links naar derden vallen buiten de controle van World Child Cancer-NL, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. World Child Cancer-NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.Linken naar de website van World Child Cancer-NL


Linken naar pagina's van de website van World Child Cancer-NL is toegestaan, mits de goede naam van World Child Cancer-NL daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van World Child Cancer-NL wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.