Betere behandelresultaten door Universal Health Coverage (UHC)

Indonesië startte in 2014 met de invoering van Universal Health Coverage (UHC) om zorg toegankelijk en betaalbaar te maken voor alle inwoners van het land. Gevolg: het aantal verzekerde kinderen steeg van 38% naar 82%. Het aantal kinderen met kanker dat de behandeling voortijdig stopte nam fors af. Invoering van UHC leidt tot verbeterde behandelingsresultaten en overlevingskansen voor kinderen met kanker, zo blijkt uit onderzoek dat professionals van ons partnerziekenhuis in Indonesië uitvoerden samen met deskundigen van het Prinses Máxima Centrum.

WCC-016-indonesie-bellenblaas-600px-75%2

De Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidsraad en meer dan 500 gezondheidszorgorganisaties hebben regeringen in ontwikkelingslanden opgeroepen om Universal Health Coverage (UHC) te implementeren. Invoering van UHC zal de toegang tot medische zorg en hiermee de gezondheid en productiviteit van hun bevolking kunnen verbeteren. Tot op heden hebben echter slechts een paar landen gehoor gegeven aan deze internationale oproep.

Indonesië voert UHC in
Indonesië is een van de weinige ontwikkelingslanden die vanaf 2014 gestart zijn met een zeer ambitieus plan om UHC in te voeren voor de 254 miljoen inwoners. Doel van de Indonesische regering is medische zorg voor alle Indonesiërs toegankelijk en betaalbaar te maken. De belangrijkste reden voor het falen van kinderkankerbehandelingen in Indonesië is het voortijdig stoppen van de dure therapie, met name onder de arme bevolking.

Onderzoek
De afgelopen twee jaar hebben de Indonesische kinderarts Braghmandita Widya Indraswari samen met de Nederlandse geneeskunde studenten Sofi Vassileva en Emil Kelling een belangrijk onderzoek in het Dr. Sardjito Hospital te Yogyakarta, Indonesië uitgevoerd. Doel was de impact van het implementeren van UHC op de overlevingskansen van kinderen met kanker inzichtelijk te maken. Zij werden hierbij begeleid door kinderoncoloog Gertjan Kaspers en arts-onderzoeker Saskia Mostert van het Prinses Máxima Centrum.

 

Overlevingskansen
Het onderzoek vergeleek de behandelingsresultaten van kinderen met kanker voor en na introductie van UHC. In totaal werden de dossiers van 1040 kinderen met kanker bestudeerd. Na introductie van UHC zagen we dat het aantal verzekerde kinderen toegenomen was van 38% naar 82%. Tevens bleek dat het aantal kinderen dat voortijdig de behandeling stopte afnam en dat de overlevingskansen significant toenamen na introductie van UHC, vooral onder de arme patiënten. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat invoering van UHC door de Indonesische regering in belangrijke mate bijdraagt aan verbeterde behandelingsresultaten en overlevingskansen van kinderen met kanker. Dit is veelbelovend nieuws. Het is een inspirerende stap voorwaarts in het streven naar een wereld waarin elk kind met kanker toegang heeft tot medische zorg en een kans op overleving.