Hospital detention practices

 

De afgelopen jaren werden wij tijdens onze werkzaamheden, bijvoorbeeld tijdens de samenwerking met de partnerziekenhuizen in Kenia en Indonesië, meerdere malen geconfronteerd met de onderbelichte problematiek rondom het fenomeen Ziekenhuis Detentie Praktijken.

 

Ziekenhuis Detentie Praktijken (ZDP) kunnen worden gedefinieerd als: ‘het weigeren levende patiënten vrij te laten of de lichamen van overleden patiënten vrij te geven, wanneer hun families de ziekenhuisrekening niet kunnen betalen.’ Elke dag in ziekenhuisdetentie loopt de ziekenhuisrekening verder op, waardoor het voor de betrokken families steeds moeilijker wordt om de gegijzelde patiënten vrij te kopen. Niet alleen volwassenen maar ook kinderen worden gevangengezet. Patiënten worden regelmatig maandenlang vastgehouden in ziekenhuizen of mortuaria. 

 

ZDP hebben talloze negatieve gevolgen voor de gezondheidszorg: de angst om gevangengezet te worden in ziekenhuizen zorgt ervoor dat patiënten niet of laat naar het ziekenhuis komen. Wanneer patiënten uiteindelijk toch conventionele medische hulp zoeken, is hun ziekte vaak in een vergevorderd stadium en niet langer te genezen. Onnodige sterfte is het resultaat. ZDP veroorzaken bovendien overvolle ziekenzalen waardoor de kans op infectie toeneemt. ZDP hebben tevens een grote psychologische impact en worden door de slachtoffers als een traumatische ervaring omschreven. 

ZDP schenden de Universele Rechten van de Mens, zoals het recht niet te worden gevangengezet als debiteur, het recht op toegang tot medische zorg, en het recht van kinderen om niet onder dwang te worden gescheiden van hun ouders.

 

Recent onderzoek onder leiding van onze arts-onderzoeker dr. Saskia Mostert toont aan dat ZDP in ten minste 46 landen voorkomen, zowel in Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Europa als Noord-Amerika. Volgens het onderzoek komen ZDP significant vaker voor in landen met meer corruptie, hogere ‘out-of-pocket’-kosten voor gezondheidszorg, en lagere ‘Universal Health Coverage’. De onderzoekers doen op basis van hun analyse aanbevelingen om ZDP structureel aan te laten pakken door internationale financiële instanties, donorlanden, de Verenigde Naties en de World Health Organization (WHO). De WHO heeft Saskia Mostert uitgenodigd als spreker op een van de komende congressen om gezamenlijk meer aandacht voor deze problematiek te vragen.